Hatteland_tech1
FREE e-Book

Integrasjon av Smart Tunnel

E-bok_CoverHatteland Technology har utviklet en smart tunnel-løsning som vektlegger elementene for en trygg tunnel, og som ved hjelp av et godt samarbeid mellom systemintegrator og oss som systemleverandør kan integreres og idriftsettes nærmest umiddelbart etter leveranse.

Last ned e-Book nå

Last ned e-Book

Med over 30 års erfaring, er Hatteland Technology spesialist i utvikling og design av ITV løsninger.
Les mer om teknologien av trygge tunneler i vår ebook.

E-bok_Cover
  • Hva er en smart tunnel og hvilken løsning er viktig å integrere
  • Hvorfor skal smart tunnel bli integrert
  • Hvordan forenkle leveranse av komplekse ITV løsninger