image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1

Integrasjon av Smart Tunnel

Tunneler spiller en sentral rolle i den norske transportinfrastrukturen. Norges utallige tunneler kobler sammen store deler av landet, og er derfor helt avgjørende for langtransporten.

Mange av landets tunneler er konstruert i henhold til standarder som i dag er utdaterte. Utstyr som benyttes evner ikke lenger å møte de moderne kravene, og trafikkforholdene har ofte endret seg betydelig siden åpningen.

I nyere, samt renoverte, veitunneler etterkommer og tilfredsstiller de strukturelle og tekniske sikkerhetsinstallasjonene som regel både nasjonale og internasjonale anbefalinger, krav eller standarder.

 • Driftsutgifter
  Forbedringskostnader omfatter særlig tre komponenter: oppussing og utstyr, driftskostnader og kostnader knyttet til forsinkelse av trafikken.


 • Trygghet
  Siden den fatale hendelsen i Mont Blanc-tunnelen har fokuset på sikkerhet blitt fornyet, og et nytt sett med retningslinjer er blitt opprettet.


 • Effektivitet
  Alarmovervåking og trafikkstyring sikrer at risikoen knyttet til en eventuell ulykke vurderes til rett tid, og til lavest mulig kostnad.


 • Sikkerhet
  Et effektivt sikkerhetssystem må være designet for å tåle de utfordrende forholdene for å sikre kontinuerlig overvåking til enhver tid.

Tunnel_grunnsoyler_v2
E-bok_Cover - 300

Last ned eBook: Integrasjon av smart tunnel

Hatteland Technology har utviklet en smart tunnel-løsning som vektlegger elementene for en trygg tunnel, og som ved hjelp av et godt samarbeid mellom systemintegrator og oss som systemleverandør kan integreres og idriftsettes nærmest umiddelbart etter leveranse.

Last ned e-Book

Relaterte Blogger

lpr-parking

LPR-teknologi lar parkeringsvakter sjekke nummerskilt uten å forlate bilen

Mobil skiltgjenkjenningsteknologi (LPR) effektiviserer arbeidet med å lokalisere ulovlig parkerte betaler, og forenkler parkeringsvaktenes arbeidsdag.

Når parkeringsvakter må sjekke bilskilt og registreringsnummer manuelt, og vanligvis til fots, tar det det unødvendig lang tid å bekrefte hvem som står parkert lovlig eller ulovlig, hvem som har betalt eller ikke betalt.

Les Blog
Traffic light in modern city

Smarte trafikklys hever trafikkstyringen til et nytt og bedre nivå

Alle som har ventet tålmodig i et tilsynelatende tomt lyskryss har trolig irritert seg over hvor lang tid trafikklyset bruker på å skifte fra rødt til grønt. Nær sagt alle norske trafikklys styres i dag enten av tidsur som bestemmer når lyset skal skifte, fysiske detektorer som detekterer bevegelse, manuelle knapper for gående eller en kombinasjon av disse.

Les Blog
aid-system-cctv

AID-systemer med integrert CCTV gir økt sikkerhet i Norges mange tunneler

Kontinuerlig overvåkning av tunneler med automatisk hendelsesdeteksjon (AID) og smarte kameraløsninger vil gi økt trygghet, og et bedre grunnlag for å forebygge fremtidige ulykker. Fremtidens veier og tunneler har et felles mål om bedre trafikkflyten og sikkerheten. AID-systemer og andre avanserte teknologier vil spille en sentral rolle for å nå disse målene

Les Blog
Send gjerne spørsmål til Morten

Kontakt

Morten Smestad

Morten Smestad

SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER SOLUTIONS SALES
Tel: +47 67 58 77 67
Mob: +47 46 42 42 12