image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1

 

Hatteland Technology AS er omfattet av åpenhetsloven som tråde i kraft 1. juli 2022. Her kan du sende inn din innsynsbegjæring.

 
Formålet med åpenhetsloven er to delt:

•    Den skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre at allmenheten får tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser ved brudd på disse.

•    Loven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en viktig del av bærekrafts arbeidet også i Hatteland Technology, og skal bidra til at vi etterlever FNs bærekrafts mål nr. 8, «Anstendig arbeid og økonomisk vekst».


Innsyn
Alle som tar skriftlig kontakt, skal få svar om hvordan Hatteland Technology håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser som er avdekket ved aktsomhets vurderingen. Plikten gjelder fra 1. juli 2022. Svarfrist for henvendelser er tre uker.

Benytt skjema for forespørsel: