image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1

LPR-teknologi lar parkeringsvakter sjekke nummerskilt uten å forlate bilen

FEATURED ARTICLE

Finding the optimal innovation partner for system integrators

As we work or way towards meeting the IMO 2030 carbon emissions goals, shipping companies and ship owners worldwide are implementing or planning to implement smart ship technology to remain relevant in the global market.

Mobil skiltgjenkjenningsteknologi (LPR) effektiviserer arbeidet med å lokalisere ulovlig parkerte betaler, og forenkler parkeringsvaktenes arbeidsdag.

Når parkeringsvakter må sjekke bilskilt og registreringsnummer manuelt, og vanligvis til fots, tar det det unødvendig lang tid å bekrefte hvem som står parkert lovlig eller ulovlig, hvem som har betalt eller ikke betalt.

License Plate Recognition (LPR) – eller skiltgjengjenkjenning – er en teknologi som kan effektivisere og forenkle arbeidshverdagen til parkeringsvaktene.

Denne mobile kamerateknologien gjør at parkeringsvaktene kan forbli i bilen, utnytte tiden bedre og dekke et større område enn når de må behandle hver enkelt bil manuelt.

For parkeringsselskapene betyr dette at runder kan gjennomføres raskere, og kostnader kan kuttes grunnet redusert behov når det gjelder antall parkeringsvakter i ansettelse.

 

LPR-løsning med kameraer montert på biltak

Hatteland Technology’s LPR-løsning er en mobil variant av teknologien som er blitt tatt i bruk i flere av landets parkeringshus for å gjenkjenne bilskilter ved inn- og utkjørsel (ofte omtalt som ANPR – Automatic Numper-Plate Recognition).

Det finnes ingen «off-the-shelf”-løsning for LPR – applikasjon og software må utvikles og skreddersys for den spesifikke bruken – men en mulig løsning for bruk av parkeringsvakter består av to LPR-kameraer som monteres på toppen av et biltak.

Ved å benytte et slikt oppsett kan parkeringsvaktene sirkulere rundt i byen for å lokalisere feilparkerte biler, for eksempel i borettslag med spesifikke parkeringstillatelser eller ved private parkeringer og i parkeringshus.

 

Leser bilskilt med 99% sikkerhet

Teknologien i dagens kameraer inkorporerer spesifisert programvare og analysemoduler som med 99% sikkerhet vil greie å detektere bilskiltet på hver enkelt bil.

Avlesningen av registreringsnummeret kan strømmes til et nettbrett montert på dashbordet, og gir parkeringsvakten automatisk beskjed om hvorvidt bilen har betalt eller ikke.

Forutsetningen er naturlig nok at parkeringen er blitt digitalt registrert, men i dag er nesten alle parkeringsløsninger koblet til en vaktsentral eller digitale løsninger.

 

Pålitelig også ved parallellparkering

En utfordring i bymiljøer, og særlig i storbyene, er et stort antall gateparkeringer – hvor bilene i all hovedsak står parallellparkert langs fortauet. Dette har tidligere gjort det nødvendig for parkeringsvaktene å sjekke bilene manuelt og til fots.

Med en LPR-løsning kan to kameraer monteres på taket – ett i 45 grader fremover mot høyre, og ett i 45 grader bakover mot høyre. Dette gjør at kameraene vil kunne lese bilskiltene i glipper mellom bilene, enten foran eller bak.

Begge kameraer monteres på samme side for å øke sannsynligheten for å fange opp registreringsnummeret på hver enkelt bil, og parkeringsvakten sjekker derfor en side av veien av gangen.

 

Enkel og effektiv løsning

Kameraene i LPR-løsningen er designet for å plugges direkte i et 12-volts sigarettenneruttak, og krever kun én enkelt kabel for å forsynes med strøm.

Selve dataoverføringen skjer trådløst mellom kameraet og nettbrettet montert på dashbordet, eller alternativt til en mobiltelefon.

 

Løsningen inkluderer:

  • Kamera(er)
  • Nettbrett
  • 4G trådløs ruter

 

I tillegg kan løsningen monteres med en liten PC, dersom prosesseringen av data skal skje on-site.

 

Samme teknologi kan brukes av politiet

LPR og ANPR er allerede velkjente metoder i parkeringssegmentet, men et relativt og nytt og spennende område, hvor det er få som har tatt i bruk denne teknologien pr. dags dato, er rettshåndhevelse.

LPR-teknologi kan i prinsippet brukes av politiet på samme måte som den brukes av parkeringsvakter. Ved å montere et LPR-system på taket av politibiler kan arbeidet med å lokalisere ettersøkte kjøretøy effektiviseres og forenkles betraktelig.

 

LPR i det store bildet

LPR-teknologi er utviklet for å samspille med andre teknologier som har begynt å legge grunnlaget for fremtidens smarte byer.

Fordi teknologiene overlapper hverandre, kan LPR inkorporeres i andre Smart City-systemer – blant annet kan teknologien bidra til å registrere bilskilt ved lovbrudd i lyskryss, eller registrere biler som kjører inn i tunneler.

Hatteland Technology ønsker å være aktivt med på utviklingen innen smarte byer. Vi ser hvilke muligheter dagens hardware vil tilby i fremtiden, og vi bygger derfor alle våre løsninger ut ifra et fremtidsrettet perspektiv.

 

Posted by: Hatteland Technology

Find me on:

You May Also Like

The basics of AID and tunnel..

CCTV is fundamental to tunnel safety. And there’s more to it than you might picture.

Read More

Finding the optimal innovation partner..

A reliable innovation partner will work closely with system integrators to create a comprehensive solution..

Read More

Innovativ deep learning-teknologi øker..

Rask og nøyaktig gjenkjenning av kjøretøy er avgjørende for å sikre god ytelse, pålitelig videoanalyse og økt..

Read More

Get in touch with us today

Please complete the form below. Submissions will be responded to within two business days.

NEWSLETTER

Get the latest insights from Hatteland Technology

ABOUT HATTELAND TECHNOLOGY

Hatteland Technology is a provider of advanced technology solutions within industrial computing, security & surveillance and industrial networking ranging from standard off-the-shelf products to customized solutions and services. With in-depth industry knowledge of the segments we operate in, we offer specialized, tailored solutions in the design, engineering and manufacture of precision technology, built for tough conditions.