image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1

Slik kobler du legacy-enheter opp mot IIoT

FEATURED ARTICLE

Finding the optimal innovation partner for system integrators

As we work or way towards meeting the IMO 2030 carbon emissions goals, shipping companies and ship owners worldwide are implementing or planning to implement smart ship technology to remain relevant in the global market.

For å dra nytte av de mange mulighetene som følger med IIoT må alle dine enheter være koblet til samme nettverk. Med protokollomforming slipper du å bytte ut hele utstyrsparken for å oppnå dette.

«The Industrial Internet of Things», eller «det industrielle tingenes internett», er et begrep som beskriver den nyeste generasjonen av digitale kontrollsystemer som benyttes innen industriell produksjon.

IIoT omtales ofte som, eller i sammenheng med, Industri 4.0, og markerer den fjerde store industrielle revolusjonen.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan denne revolusjonen er i ferd med å endre industrien, hvordan dette påvirker din utstyrspark og dine prosesser og hvordan du kan koble legacy-enheter opp mot IIoT for å dra nytte av de nyeste innovasjonene innen industriell produksjon.

 

Hva er IIoT?

IIoT er i praksis en videreutvikling av det distribuerte kontrollsystemet (DCS) som utnytter dagens eksplosive og eksponentielle teknologiske utvikling for å effektivisere og optimalisere produksjonsprosesser.

Ved hjelp av smarte enheter, sanntidsanalyse, skybasert databehandling, big data, kunstig intelligens og maskinlæring danner IIoT grunnlaget for en mer produktiv og kostnadseffektiv produksjon, med nye og bedre muligheter for automatisering, overvåking og fjernstyring av prosesser.

Selve kjernen i IIoT, det industrielle tingenes internett, er innsamling, analyse og deling av data mellom maskiner, utstyr og enheter som er koblet sammen i et nettverk.

Ved å overvåke de ulike prosessene og analysere viktige data kan produsentene ta faktabaserte avgjørelser for å strømlinjeforme produksjonen, kutte unødvendige kostnader og øke lønnsomheten.

 

Legacy-enheter og IIoT

IIoT krever at alle enheter er koblet til et Ethernet-nettverk via en IP-protokoll, og kan kommunisere med hverandre gjennom et maskin-til-maskin-grensesnitt (MMI). Oppkoblingen kan skje trådløst eller via en kabel.

Majoriteten av fabrikker og produksjonsanlegg har utstyrsparker som har blitt utvidet, utskiftet og oppdatert i takt med selskapets utvikling, og består av utstyr og maskiner kjøpt inn på forskjellige tidspunkt, fra forskjellige produsenter, over en periode som kan strekke seg flere tiår tilbake i tid.

Selv om de fleste av disse legacy-enhetene har muligheter for kommunikasjon var de aldri tiltenkt å dele data på tvers av et nettverk, og benytter seg av serielle porter og produsentspesifikke grensesnitt og protokoller som ikke egner seg for tilkobling til et IIoT-nettverk og standard kommunikasjonsprotokoller

En komplett utskiftning av en slik utstyrspark kan medføre en kostnad som betyr at investeringen ikke vil gi avkastning før om flere år – noe som for mange kan oppleves som avskrekkende eller uaktuelt.

Mange ønsker likevel å finne en løsning som gjør det mulig å sammenkoble maskiner og enheter for å benytte seg av de mange mulighetene og fordelene knyttet til god utnyttelse av data.

 

Koble legacy-enheter til IIoT

Heldigvis trenger man ikke å skifte ut hele utstyrsparken for å ta i bruk IIoT. Dersom legacy-enhetene har muligheter for kommunikasjon kan man i stedet benytte seg av protokollomforming, som oftest omtalt med det engelske begrepet «protocol conversion».

Protokollomformere er anordninger som brukes for å konvertere en enhets proprietære eller standardprotokoll til en protokoll som samsvarer med de andre enhetene og maskinene i et IIoT-nettverk, og som på denne måten sikrer interoperabilitet.

Når legacy-enheter kobles til IIoT-nettverket ved hjelp av en slik protokollomformer kan man til en viss grad utnytte alle muligheter som forbindes med Industri 4.0.

 

Flere fordeler med protokollomforming

Ved hjelp av protokollomforming kan man skape et helhetlig nettverk der både legacy-enheter og nyere utstyr kan kommunisere med hverandre. Dette muliggjør tilkobling, overvåking og kontrollering av hver enkelt plattform, og bidrar blant annet til å:

 

  • Forlenge utstyrets levetid: Verdien og levetiden til eldre utstyr økes betraktelig med protokollomforming.
  • Forbedre innsyn i prosesser: Få innsikt og forbedre produktiviteten ved hjelp av data-lagring og analyse, samt utstyrets nye kommunikasjonsevner.
  • Desentralisere kontrollen: Benytt edge-noder for å analysere deler av den innsamlede informasjonen direkte ved enheten, fremfor å legge hele arbeidsmengden til et sentralt hub. Prosessene kan også kontrolleres i skyen.

 

En investering i protokollomformere vil også bety at man slipper å bytte ut hele utstyrsparken, og kan derfor være et godt økonomisk valg.

 

Legacy-enheter kan utgjøre en cybersikkerhetsrisiko

Når du kobler legacy-enheter til et nettverk er det viktig å vurdere hvordan de påvirker det helheltlige risikobildet når det gjelder cybersikkerhet. Fordi disse enhetene ikke er utviklet for å dele data via et nettverk er de heller ikke sikret mot cyberangrep.

Enhver enhet som kobles til et nettverk kan utgjøre en potensiell risiko for systemet i sin helhet, og det er derfor viktig å velge de rette omformerne for å sørge for at systemet er beskyttet til enhver tid.

Du kan også bruke såkalte gateways, eller edge nodes, for å øke sikkerheten i nettverket. Disse små, industrielle datamaskinene installeres i umiddelbar nærhet av utstyret, og har ansvaret for å lagre, behandle og videresende dataene som samles inn – enten fra en spesifikk plattform eller fra en definert sone.

Gateways har de nødvendige cybesecurity-tiltakene på plass, og når legacy-enhetene er koblet via en gateway filtreres alle data gjennom dette ekstra sikkerhetslaget.

 

Velg riktig utstyr

Det kan være mye å spare på å investere i protokollomformere for å få dine legacy-enheter oppkoblet til IIoT-verdenen, fremfor å gå til innkjøp av nytt utstyr. Ved hjelp av protokollomforming kan du klargjøre hele din utstyrspark for å møte dagens behov, uten at kosnadene blir skyhøye.

Men det er viktig å velge de riktige omformerne for dine behov, og lage gode løsninger for hvordan disse skal implementeres.

Hatteland Technology har bred kompetanse innen nettopp dette fagfeltet, og våre erfarne konsulenter kan hjelpe deg med å identifisere og sette sammen din optimale løsning.

Har du spørsmål om IIoT og protokollomforming? Ta kontakt med vår ekspertkonsulent, Gøran Labrå.

 

Posted by: Hatteland Technology

Find me on:

You May Also Like

The basics of AID and tunnel..

CCTV is fundamental to tunnel safety. And there’s more to it than you might picture.

Read More

5 pieces of IT hardware for the..

A big part of cyber security is eliminating weak links. In this article, we explore a selection of hardware..

Read More

Common cyber-security vulnerabilities..

Despite growing awareness, ships remain at risk from cyber-attacks. Here’s a run-through of some of the most..

Read More

Get in touch with us today

Please complete the form below. Submissions will be responded to within two business days.

NEWSLETTER

Get the latest insights from Hatteland Technology

ABOUT HATTELAND TECHNOLOGY

Hatteland Technology is a provider of advanced technology solutions within industrial computing, security & surveillance and industrial networking ranging from standard off-the-shelf products to customized solutions and services. With in-depth industry knowledge of the segments we operate in, we offer specialized, tailored solutions in the design, engineering and manufacture of precision technology, built for tough conditions.