image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1

Smarte trafikklys hever trafikkstyringen til et nytt og bedre nivå

FEATURED ARTICLE

Finding the optimal innovation partner for system integrators

As we work or way towards meeting the IMO 2030 carbon emissions goals, shipping companies and ship owners worldwide are implementing or planning to implement smart ship technology to remain relevant in the global market.

Alle som har ventet tålmodig i et tilsynelatende tomt lyskryss har trolig irritert seg over hvor lang tid trafikklyset bruker på å skifte fra rødt til grønt.

Nær sagt alle norske trafikklys styres i dag enten av tidsur som bestemmer når lyset skal skifte, fysiske detektorer som detekterer bevegelse, manuelle knapper for gående eller en kombinasjon av disse.

Selv om disse trafikklysene i spiller en viktig rolle for å opprettholde trafikksikkerheten på norske veier, er teknologien som styrer dem utdatert og ikke optimalisert for det moderne trafikkbildet.


Smarte trafikklys er et naturlig steg på veien mot målet om å skape en økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling i samfunnet og samferdselen.

 

Nye muligheter med smarte trafikklys

Smarte trafikklys er intelligente trafikkontrollsystemer som kombinerer tradisjonelle teknologier med nyere innovasjoner som 3D-deteksjon, kunstig intelligens og maskinlæring.

Dette gjør det mulig å segmentere ikke bare på tid, bevegelse eller manuell interaksjon, men også parametere som antall kjøretøy som venter og størrelse på kjøretøy, samt registrering av fotgjengere i lyskryss med gangfelt.

Ved å ta i bruk smarte trafikklys vil man få en smartere gjennomstrømming i lyskryssene, færre biler på tomgang, kortere ventetider, bedre trafikkflyt, lavere utslipp og økt trafikksikkerhet.

 

Lærer seg trafikkmønstre og tendenser

Smarte trafikklys benytter seg av sensorer og kameraer for å samle metadata om situasjonen i det aktuelle lyskrysset.

Ved hjelp av kunstig intelligens og «deep learning» (en form for maskinlæring) detekterer kameraene permanente objekter i bildet, som trær, bygninger og trafikkskilt, og lærer seg hvor disse befinner seg.

Kameraene kan i tillegg registrere, telle og segregere store og små kjøretøy, busser, personbiler, mopeder, sykler og fotgjengere, og med tiden vil algoritmene lære seg å gjenkjenne trafikkmønstre og tendenser i trafikkflyten

Denne informasjon kan bidra til å påvirke trafikklysenes syklus.

 

Smartere trafikkstyring

Når lyskryssene kobles sammen i et større nettverk kan disse «deep learning»-algoritmene sende denne informasjonen videre til nærliggende lyskryss, og varsle trafikkontrollsystemet om at X antall kjøretøy av en spesifikk type eller størrelse er på vei mot neste lyskryss i en bestemt retning.

Dette utvidede samspillet mellom lyskryssene åpner opp nye muligheter når det kommer til trafikkstyring og minimering av belastning.

Man kan for eksempel velge å prioritere kollektivtrafikken ved å slippe busser og lignende raskere gjennom lyskrysset, eller man kan dirigere punktvise kjøremønstre rundt om i byen for å unngå områder med veiarbeid og/eller tung belastning.

 

Nyttig også i rundkjøringer

Teknologien bak smarte trafikklys kan også benyttes i byer som Fredrikstad, hvor det ikke finnes ett eneste lyskryss, men det til gjengjeld er et stort antall tungt trafikkerte rundkjøringer.

På samme måte som i lyskryss kan den smarte teknologien telle antall kjøretøy i eller på vei inn i rundkjøringen, registrere hvor mange kjøretøy som forlater rundkjøringen i hver av utkjøringene og fange opp kjøretøy som kjører i motsatt kjøreretning.

I tillegg kan teknologien bidra til økt sikkerhet i gangfelt plassert direkte etter rundkjøringen.

 

Bedre, enklere og rimeligere

Teknologien bak smarte trafikklys har allerede vært tilgjengelig i snart et tiår, og man har derfor flere vellykkede pilotprosjekter å vise til.

Blant annet har et pilotprosjekt som ble startet i den amerikanske byen Pittsburgh i 2012 vært en kjempesuksess. I løpet av fem år viste resultatene at de smarte trafikklysene, med teknologi utviklet ved Carnegie Mellon University, reduserte gjennomsnittlig ventetid i lyskryssene med opptil 40 prosent, gjennomsnittlig reisetid med opptil 25 prosent og utslipp med opptil 20 prosent.

Fordelen med de nyere systemene som benytter seg av kamerasystemer med 3D- og volumdeteksjon – f.eks. Sprinx Traffic Flow – er at man får en bedre, enklere og rimeligere løsning enn både dagens eksisterende trafikklys og tidlige smartløsninger som benyttet seg av et større nettverk av forskjellige typer detektorer.

Med kameradeteksjon får man et visuelt bilde av situasjonen, man slipper å installere kostbare tellesløyfer som man eliminerer behovet for andre typer detektorer. Man får alle nødvendige metadata, og et mer komplett overblikk, direkte i kamerabildet.

 

VMS håndterer videomassen

Alle innsamlet data fra kameraene lagres, håndteres og analyseres i et videostyringssystem (VMS).

Dette toppsystemet behandler videomassen som går ut fra de forskjellige lyskryssene som er koblet til nettverket, og sørger for at riktig informasjon blir sendt til rett sted til enhver tid.

 

Bred kompetanse og spisset ekspertise

Hatteland Technology er en erfaren leverandør av kamera- og overvåkningsløsninger, med bred kompetanse og spisset ekspertise innen AID-systemer og smarte kameraløsninger.

Vi jobber alltid for å ligge i front av utviklingen, og samarbeider derfor med verdens ledende produsenter av smarte trafikkontrollsystemer.

Våre dyktige konsulenter kan hjelpe deg med å identifisere behov, fungere som sparringspartnere og sette sammen en komplett løsning for smarte trafikklys.

Vil du vite mer om smarte trafikklys? Ta kontakt med vår ansvarlig for samferdsel, Morten Smestad.

Posted by: Morten Smestad

SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER SOLUTIONS SALES Tel: +47 67 58 77 67 Mob: +47 46 42 42 12

You May Also Like

The basics of AID and tunnel..

CCTV is fundamental to tunnel safety. And there’s more to it than you might picture.

Read More

Finding the optimal innovation partner..

A reliable innovation partner will work closely with system integrators to create a comprehensive solution..

Read More

Innovativ deep learning-teknologi øker..

Rask og nøyaktig gjenkjenning av kjøretøy er avgjørende for å sikre god ytelse, pålitelig videoanalyse og økt..

Read More

Get in touch with us today

Please complete the form below. Submissions will be responded to within two business days.

NEWSLETTER

Get the latest insights from Hatteland Technology

ABOUT HATTELAND TECHNOLOGY

Hatteland Technology is a provider of advanced technology solutions within industrial computing, security & surveillance and industrial networking ranging from standard off-the-shelf products to customized solutions and services. With in-depth industry knowledge of the segments we operate in, we offer specialized, tailored solutions in the design, engineering and manufacture of precision technology, built for tough conditions.