by Hatteland Technology
31 Oct 2016
Hatteland Display AS, et datterselskap av Norautron Group AS, har inngått en avtale om kjøp av 100% av GuardREC AS. GuardREC AS er et ledende programvareselskap som utvikler og leverer opptakssystemer i verdensklasse for overvåking av flytrafikk (Air Traffic Control - ATC), bank og finansmarkedet. 

GuardREC AS er et programvareselskap som operer innenfor overvåking av flytrafikk (Air Traffic Control - ATC), bank og finansmarkedet. Selskapet utvikler ledende opptaksløsninger for finansinstitusjoner som er underlagt lydloggsforskrifter, samt opptakssystemer for overvåking av flytrafikk.

Selskapet leverer det ypperste innen opptaksløsninger som kombinerer opptak av Skype For Business, nettmøter, mobil, fasttelefoni og VoIP telefoni for noen av Europas fremste finansinstitusjoner. I ATC leveres opptaksløsninger som muliggjør analyse av ulykker eller nestenulykker, ved å ta opp og sammenstille data fra radar, kameraer, radio-kommunikasjon og skjermer.


- Hent ned High-Resolution bilde 


"Vi har fulgt utviklingen til GuardREC AS over flere år og er veldig glade for å kunne inkludere selskapet i teknologikonsernet Norautron Group. GuardREC AS komplementerer våre andre teknologiselskaper på en utmerket måte, og vi har høye forventninger til selskapet fremover", sier Rolf Leistad, Konserndirektør i Norautron Group AS. 

"GuardREC AS vil bli et meget verdifullt bidrag til Hatteland Displays vekst og utvikling fremover. Kombinasjonen av GuardRECs posisjon i attraktive markedssegmenter og førsteklasses programvarekompetanse passer utmerket med vår strategi", sier Trond K. Johannessen, Administrerende Direktør i Hatteland Display AS.

"Vi er glade for å bli en del av Norautron Group og slå oss sammen med en global markedsleder som Hatteland Display for ytterligere å utvikle våre produkter og markedsposisjon fremover", sier Oddmund Johansen, Administrerende Direktør i GuardREC AS. 


--- Om Hatteland Display AS ---
Lokalisert i Nedre Vats, Norge, og er en ledende global leverandør av maritime display og computerløsninger. Selskapet produserer display- og computerprodukter til navigasjon, automasjon, posisjonering, overvåking og flere andre anvendelsesområder og leverer til systemintegratorer i hele verden. Hatteland Display har ca. 150 ansatte med kontorer i Norge, Tyskland, Frankrike, USA og agenter i Asia, Australia, Canada, Russland og USA. I 2015 rapporterte selskapet inntekter på litt under 400 millioner kroner. Se www.hatteland-display.com for mer informasjon.


--- Om Norautron Group AS ---
Teknologikonsern som ble etablert I 1986. Selskapet eies av J.C. Broch AS og er lokalisert i Horten, Norge. Fra en tidlig fase som kontraktsprodusent av elektronikk har gruppen ekspandert til industrielle computere, displayer, nettverk og overvåkingsprodukter for det profesjonelle markedet. Gjennom det siste tiåret har Norautron Group etablert eller kjøpt opp selskaper i flere land i Europa og Asia. Gruppen har ca. 900 ansatte i hele verden. Se www.norautron.com/norautron-group/ for mer informasjon


--- Om GuardREC AS ---
Basert i Horten og opererer innen bank-/ finansmarkedet og overvåking av flytrafikk (Air Traffic Control -ATC):. For finansinstitusjoner er løsningen guardREC™ Compliance Recorder et solid mediahåndtering- og opptakssystem som er implementert hos noen av de fremste bankene og finansinstitusjonene i Europa. Systemet spesialiserer seg på opptak av sensitiv data for kunder som er underlagt lydloggsforskriften fra myndighetene. guardREC™ løsningen brukes også aktivt i konflikthåndtering og til opplæringsformål For overvåking av flytrafikken er guardREC™ ATC Recorder en løsning som definerer en ny standard for opptak og analyse i ATC markedet. Løsningen er fremtidsrettet ved å introdusere nye muligheter og innovativ funksjonalitet Se www.guardrec.no for mer informasjon

--- Kontakt Hatteland Display AS ---
Trond K. Johannessen
President & CEO
Contact: +47 91 59 66 88--- Kontakt Norautron Group AS ---
Rolf Leistad
Executive Vice President
Contact: +47 91 15 57 54--- Kontakt GuardREC AS ---
Oddmund Johansen
CEO
Contact: +47 92 81 90 37

You May Also Like

Get in touch with us today

Please complete the form below. Submissions will be responded to within two business days.