image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1

Begrense risikoen for brann i gjenvinningsanlegg med termiske kameraer

FEATURED ARTICLE

Finding the optimal innovation partner for system integrators

As we work or way towards meeting the IMO 2030 carbon emissions goals, shipping companies and ship owners worldwide are implementing or planning to implement smart ship technology to remain relevant in the global market.

I løpet av det siste året har en rekke store branner herjet i avfalls- og gjenvinningsanlegg landet over.

I mars 2018 brant det kraftig ved et gjenvinningsanlegg i Oslo, og to måneder senere sto et anlegg i Re kommune i full fyr. I løpet av sommeren så vi lignende hendelser i Fredrikstad og Larvik, samt på Hamar og Sykkylven – og så sent som i oktober brøt en stor brann ut hos et avfallsselskap på Jevnaker.

Foruten uheldige konsekvenser for personer i nærområdet, som stank og nedfall, oppstår det raskt giftig og skadelig røyk ved brann i gjenvinningsanlegg. Og det kan ofte gå dager før brannmannskapene for slukket kraftige branner i et berg av lettantennelig søppel.

De mange alvorlige brannene dette året har på nytt rettet fokus mot det viktigste spørsmålet avfallsbransjen prøver å finne et svar på: Kan disse brannene forebygges og forhindres?

 

Et godt sikkerhetssystem er avgjørende

Når man samler store mengder brennbare stoffer, fra hundrevis av forskjellige kilder, på ett og samme sted er det naturlig at risikoen for brann er fremtredende. Det skal ikke mer enn en liten gnist til, og småbranner på avfallsanlegg er ikke uvanlig.

Dette gjelder særlig for gjenvinningsanlegg som lagrer hageavfall og kompost. Dersom energien som er lagret i høye komposthauger, ofte med svært lavt fuktighetsinnhold, ikke slipper ut kan kjemiske reaksjoner føre til at temperaturen øker drastisk, og at avfallet selvantenner.

For å begrense skadeomfanget og forebygge storbranner, i den grad det er mulig, er det derfor avgjørende å ha et godt varslings- og sikkerhetssystem.

Dette innefatter gjerne sikkerhetskomponenter som:

  • Alarmsystem med direkte kobling til en 110-sentral
  • Lokal sirene
  • Sprinklersystem
  • Mobil alarmstasjon
  • CCTV-overvåkning

 

Disse komponentene er helt avgjørende for å begrense skadeomfanget dersom en brann skulle oppstå – men de trår først i kraft etter at en brann har oppstått.

 

Oppdag branntilløp tidligere

Den siste tiden har vi opplevd et skifte mot en mer proaktiv tankegang innen avfallsbransjen. I stedet for å fokusere på å begrense skadeomfanget, ser vi nå at flere og flere aktører i bransjen utforsker nye muligheter for å oppdage og forhindre branner før de oppstår.

Et resultat av dette er en økt etterspørsel for termiske kameraer.

 q2901-e

AXIS Q29 Temperature Alarm Camera Series

Ved å ta i bruk termiske CCTV-kameraer for å overvåke risikoutsatte områder står man bedre rustet for å kunne identifisere indikatorer på varmeutvikling og branntilløp i de massive søppelbergene ved gjenvinningsanleggene.

En CCTV-løsning som inkluderer termiske kameraer kan aldri erstatte eksisterende brannsikkerhetssystemer og alarmer – men det kan fungere som et godt supplement, og tilføye et ekstra lag med sikkerhet, ved å måle temperaturnivåer og registrere varmeutvikling lenge før sprinklersystemet slår ut.

Avhengig av hva slags type brann det dreier seg om, kan disse termiske kameraene varsle om temperaturendringer og mulige branntilløp så mye som 10-15 minutter før brannalarmen går.

 

Bredt nytteområde

Termiske kameraer kan kjøpes og monteres individuelt i et eksisterende alarm- og varslingssystem, eller danne deler av grunnlaget for en ny og moderne sikkerhetsløsning.

I kombinasjon med et solid alarmsystem, sprinkleranlegg og viktige lyd- og kommunikasjonselementer gir disse kameraene deg bedre forutsetninger for å oppdage branntilløp tidlig – og kan dermed bidra til å forebygge de kraftige brannene vi har sett urovekkende mange av i året som har gått.

WEB_Image%20Q2901-E%2019MM%20%20Temperatur%20alarm%208%203%20fps%201-549879001

Q2901-E 19MM, Temperatur alarm,8,3 fps

Nytteområdet til disse løsningene begrenser seg for øvrig ikke kun til avfallsbransjen. Termiske kameraer kan også benyttes for å oppdage:

  • Varmeutvikling i ladestasjoner for elbil
  • Oljesøl i maritim virksomhet
  • Termisk utvikling i knutepunkter i høyspentledninger
  • Mennesker (ved f.eks. preimeterdefinisjon eller linjeovergang)
  • Termisk utvikling i motorprosesser

 

35 års erfaring som leverandør av sikkerhetsløsninger

Elektronix har over 35 års erfaring som leverandør av sikkerhetsløsninger. Vi kan levere individuelle kameraer av alle typer (inkludert termiske kameraer), omfattende CCTV-systemer eller komplette sikkerhetsløsninger.

Enten du ønsker å utvide og forbedre ditt eksisterende system, eller bygge opp en ny løsning som er skreddersydd etter dine behov, kan vi levere alt fra CCTV-utstyr og andre fysiske komponenter til software, nettverk og nettverksutstyr.

I tillegg leverer i hardware til industriell bruk, inkludert støvsikre, vanntette og vifteløse PCer, samt utstyr som tåler store temperaturvariasjoner. Kort oppsummert: Alt utstyr som er litt utenom det vanlige.

 

Vanskelig å finne ferdige nøkkelsystemer

Dersom du kun er ute etter å installere termiske kameraer i ditt system kan du selvsagt finne og bestille disse i en nettbutikk – men har du da kompetansen til å ta deg av tuning, kalibrering og comissioning?

Er du sikker på at nettverket ditt støtter de nye komponentene og at du har en solid basestasjon?

Det er lett å finne gode enkeltprodukter, men desto vanskeligere å finne ferdige nøkkelsystemer. Mange av våre kunder engasjerer Elektronix nettopp fordi de opplever det som vanskelig å kjøpe og installere gode løsninger på egenhånd.

 

En langsiktig og trygg løsningsleverandør

Vår største styrke er at vi er en komplett løsningsleverandør som forstår behovene du har som kunde.

Elektronix sine erfarne eksperter kan sette sammen den perfekte løsningen for deg, med nøyaktig de funksjonene du trenger basert på lokasjon og miljø.

WEB_Image%20Q8741-E%20Dual%20PTZ%20Thermal%20and%20Visual%20cam%20%20q8741e781996128Q8741-E Dual PTZ Thermal and Visual cam

Vi samarbeider med dyktige installatører for å forsikre kvalitet i alle ledd, og bistår dem med vår tekniske kompetanse for å sørge for at alle elementer installeres og fungerer som det skal.

På denne måten kan du som kunde være sikker på at du får en løsning som tilfredsstiller dine behov og fungerer på tiltenkt måte. Samtidig som du får en ekstra trygghet i form av en erfaren og stabil leverandør som vil bistå med støtte og support for å forsikre at systemet er operativt i et langsiktig perspektiv.

Posted by: Tine Thorsen

Key Account Manager, Security & Surveillance

You May Also Like

Camera as a sensor for smart building

What makes a building smart?

Smart buildings are designed to collect more and more information to provide a..

Read More

Innovativ deep learning-teknologi øker..

Rask og nøyaktig gjenkjenning av kjøretøy er avgjørende for å sikre god ytelse, pålitelig videoanalyse og økt..

Read More

3D-videoanalyse løfter..

Sprinx Technologies’ unike AID-løsning tilfører videoanalyse av trafikkbildet en ny dimensjon – med høyere..

Read More

Get in touch with us today

Please complete the form below. Submissions will be responded to within two business days.

NEWSLETTER

Get the latest insights from Hatteland Technology

ABOUT HATTELAND TECHNOLOGY

Hatteland Technology is a provider of advanced technology solutions within industrial computing, security & surveillance and industrial networking ranging from standard off-the-shelf products to customized solutions and services. With in-depth industry knowledge of the segments we operate in, we offer specialized, tailored solutions in the design, engineering and manufacture of precision technology, built for tough conditions.